• Un renseignement ?
       Mag : 40 50 83 72 SAV :  40 50 83 73
 • Couteau Japonais KAI DM0705
  17 770 XPF 17 770 XPF 17770.0 XPF
  Couteau Japonais KAI
  18 990 XPF 18 990 XPF 18990.0 XPF
  Couteau Japonais KAI
  28 900 XPF 28 900 XPF 28900.0 XPF
  Couteau Japonais Deba lame 15cm KAI Seki Magoroku Kinju
  10 900 XPF 10 900 XPF 10900.0 XPF
  Lame 16.5 cm
  Couteau de Chef Japonais lame 20cm KAI Seki Magoroku Redwood
  12 900 XPF 12 900 XPF 12900.0 XPF
  Lame 16.5 cm
  Couteau Japonais Santoku lame 16.5cm KAI Seki Magoroku Shoso
  10 900 XPF 10 900 XPF 10900.0 XPF
  Lame 16.5 cm
  Couteau Japonais Santoku lame 14.5cm KAI Seki Magoroku Shoso
  8 900 XPF 8 900 XPF 8900.0 XPF
  Lame 16.5 cm
  Couteau Japonais Nakiri lame 16.5cm KAI Seki Magoroku Redwood
  12 900 XPF 12 900 XPF 12900.0 XPF
  Lame 16.5 cm
  Couteau Japonais Yanagiba lame 24cm KAI Seki Magoroku Redwood
  12 900 XPF 12 900 XPF 12900.0 XPF
  Lame 24 cm
  Couteau Japonais KAI
  14 900 XPF 14 900 XPF 14900.0 XPF
  Couteau de Chef Japonais lame 15cm KAI Seki Magoroku Redwood
  10 900 XPF 10 900 XPF 10900.0 XPF
  Lame 16.5 cm
  Couteau Japonais Santoku lame alvéolée 16.5cm KAI Seki Magoroku Shoso
  10 900 XPF 10 900 XPF 10900.0 XPF
  Lame 16.5 cm
  Couteau Japonais Yanagiba lame 21cm KAI Seki Magoroku Kinju
  10 900 XPF 10 900 XPF 10900.0 XPF
  Lame 16.5 cm
  Couteau Japonais KAI DM0712
  22 210 XPF 22 210 XPF 22210.0 XPF
  Couteau Japonais KAI DM0720
  19 990 XPF 19 990 XPF 19990.0 XPF
  Couteau Japonais KAI DM706
  19 990 XPF 19 990 XPF 19990.0 XPF
  Couteau Japonais KAI DM0719 Chef
  19 990 XPF 19 990 XPF 19990.0 XPF
  Couteau Japonais KAI DM0700
  11 100 XPF 11 100 XPF 11100.0 XPF
  Couteau Japonais KAI DM0702
  18 880 XPF 18 880 XPF 18880.0 XPF
  Couteau Japonais KAI
  16 649 XPF 16 649 XPF 16649.0 XPF
  Couteau Japonais KAI DM0701
  14 900 XPF 14 900 XPF 14900.0 XPF
  DMB0700 Shun Knife Block Set
  61 090 XPF 61 090 XPF 61090.0 XPF
  Couteau Japonais KAI
  13 320 XPF 13 320 XPF 13320.0 XPF