Un renseignement ?
     40 50 83 72
Marques

Categories

[BE0084]
Tauma Shun Pro
49 990 XPF 49990.0 XPF
[VG0006]
Yanagiba Shun Pro 27 cm
28 990 XPF 28990.0 XPF
[VG0005]
Lame parfaite pour le SUSHI-MAN: Yanagiba Shun Pro 24 cm
27 000 XPF 27000.0 XPF
[VG0004]
Yanagiba Shun Pro 21 cm
25 000 XPF 25000.0 XPF
[VG0003]
Deba Shun Pro 21 cm
29 990 XPF 29990.0 XPF
[VG0001]
Deba Shun Pro 10,5 cm
17 000 XPF 17000.0 XPF
[VG0002]
Deba Shun Pro 16,5 cm
19 990 XPF 19990.0 XPF
[VG0165N]
COUTEAU JAP.NAKIRI 16.5CM DROITE SHUNPRO
18 880 XPF 18880.0 XPF
[VG0165NL]
COUTEAU JAP.NAKIRI 16.5CM GAUCHE SHUNPRO
18 880 XPF 18880.0 XPF
[VG0165DL]
COUTEAU JAP.DEBA 16.5CM GAUCHE SHUN PRO
18 880 XPF 18880.0 XPF
[VG0165D]
COUTEAU JAP.DEBA 16.5CM DROITE SHUN PRO
18 880 XPF 18880.0 XPF